29.07.2017., I.Paičs, 5Moz 13:1-6, “Zīmes un brīnumi”

Pastāsti citiem

Parasti mēs esam dzirdējuši, ka zīmes un brīnumi esot apliecinājums Dieva klātbūtnei. Taču šodienas teksts piesaka biedējošu iespēju. Proti, brīnums negarantē Dieva klātbūtni. Stāsti par neparastām parādībām var nebūt saistīti ar Dieva īstenību un evaņģēlija vēsti. Tās ir paralēlas lietas. Var būt brīnumi, kas apliecina evaņģēliju un var būt tādas parādības, kas runā tam pretī. Kā vadīties? Pēc kā orientēties?

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: 5. Mozus grāmatas 13. nodaļa, 1. līdz 6. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk