29.09.2016., U.Salna, Mat 18:1-10, “Viņu eņģeļi debesīs”

Pastāsti citiem

Mēs labprāt runājam par “garīgo pasauli”, mēs labprāt esam “garīgi”, “kopjam garīgumu”, “garīgi pilnveidojamies” un tamlīdzīgi. Tomēr kad runa ir par specifiskiem garīgās pasaules jēdzieniem, un viens no tiem ir kaut kas, ko Bībelē apzīmē ar vārdu “eņģeļi”, tad ļoti bieži varam saskarties ar visai dīvainiem priekšstatiem, idejām un arī darbībām. “Garīgā pasaule” kļūst par tādu kā piedevu un pielikumu visām citām mūsu iegribām. Taču cilvēka neizpratne nemaina gara pasaules realitāti. Eņģelis pie tevis var atnākt dažādā veidā. Tas var būt cilvēks, kāds dzirdēts vārds, nejauša doma vai sapnis, tā var būt kāda norise vai notikums, kas tev atver acis – tā ir garīga esamība, norise dvēselē vai apkārtējā dabā, personība, gara kustība, kas izpaužas cilvēkos, izjūtās, attiecībās, un kas spēj mainīt tavas dzīves virzienu, fokusu, gaitu. Kā to pazīt? Kā pazīt vēstnesi, kas Tevi uzrunā, vēstot par Dieva žēlastību?

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Mateja evaņģēlija 18. nodaļa, 1. līdz 10. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk