29.10.2015., I.Paičs, Mt 9:10-13, “Dievs nerīkojas loģiski”

Pastāsti citiem

Sešpadsmitā gadsimta pirmajā pusē katoļu baznīcas mācība bija loģiski nevainojama, bet… tā neņēma vērā reālo cilvēku situāciju un pārdzīvojumus! Vai jums kādreiz nav tā gadījies, ka klausāties, kā cilvēks runā un perfekti argumentē, viss tiek nevainojami noformulēts, tikai… tikai paliek sajūta, ka reāli ir notikusi tāda kā krāpšana? Argumenti ir pareizi, bet tie neatbilst īstenībai…
Rietumu kultūra, izgājusi cauri tādam pašam racionālisma posmam kā kristīgā teoloģija Akvīnas Toma laikā, nonāca pie atziņas, ka kultūras un sabiedrības pamatā liekama nevis loģiski nepretrunīgi veidota ideoloģija, bet humāna attieksme citam pret citu. Ko tas nozīmē? Un kāda, galu galā, starpība?
Humānisms ir uzskats, ka cilvēka dzīve ir svarīgākais patiesības mērs. Kāpēc jādod priekšroka dzīvam cilvēkam?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Mateja evaņģēlija 9. nodaļas 10. līdz 13. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk