30.04.2015., I.Paičs, 2Moz 34:26-28, “Svarīgākais dzīves princips”

Pastāsti citiem

“Desmit vārdi” jeb “Desmit baušļi”, ko Mozus Sinaja kalnā saņēma no Dieva un pierakstīja uz akmens plāksnēm, satur pašus svarīgākos ētiskos principus, bet starp tiem – šāds, pirmajā brīdī dīvains, bauslis, kas regulē cilvēku diētas likumus: “Nevāri kazlēnu viņa mātes pienā…” … Kā tā? Ko tas nozīmē? Kā mums to saprast? Parasti cilvēki tam paskrien garām, taču sākot par šīm lietām domāt, mēs pamanām to, cik grūti mums iet ar Bībeles tekstu interpretāciju – un cik daudzos līmeņos Bībeles teksti ir saprotami. Vai tiešām ir diētas likums ir viss, ko šis teksts vēlas mums atklāt?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: 2. Mozus grāmata, 34. nodaļa, 26. līdz 28. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk