30.04.2016., L.Rozentāls, Apd 11:1-8, “Būt radošiem!”

Pastāsti citiem

Apustuļu darbu grāmata mums atklāj kā pirmie kristieši mācījās būt neparedzami un neprognozējami. Tieši ļaušanās Svētajam Garam izsvieda Pēteri ārā no ierastajām domāšanas shēmām. Un es domāju, ka tam ir jābūt par baznīcas pazīšanas zīmi. Nevis domāt ierasti, bet neierasti, svaigi, pa jaunam. Nevis domas, kas atkārtojas, bet jaunas domas. Tieši tāpēc Kristus vēsts izplatījās, ka nesekoja vecajām domāšanas shēmām. Tāpēc Vasarsvētki mums vienmēr atgādina, ka ierastais ir labs, bet nepietiekami labs. Un, ja mēs pārstājam domāt alternatīvi, radoši, tad stāsts par atjaunošanos un izaugsmi ir tukšas skaņas. Mēs atjaunojamies un augam, kad domājam un rīkojamies alternatīvi. Tāpēc svarīgi ir – un to mēs tik spilgti redzam Jaunā Derībā – nebaidīties no pārmaiņām un no jaunā. Uzdrošināties paskatīties uz to, kas ir, no citas perspektīvas. Draudze ir kopība, kas pieļauj kļūdas. Tā ir kopība, kurā tu drīksti kļūdīties. Kur kļūdas nav liela bēda. Vai tā nav viena no svarīgākajām Jēzus vēstīm par Dieva valstību? Draudze – tā ir radoša kopība. Jo viņa pati ir radusies radošā procesā. Draudze ir tā, kas jautā, kas nezina, kas nesaprot, kas brīnās – un kā gan citādi tas varētu būt, jo mēs tiekam vesti uz esību, kurā vēl neviens no mums nav bijis!

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Apustuļu darbu grāmatas 9. nodaļa, 10. līdz 19. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk