30.06.2016., L.Rozentāls, Mt 16:15-19, “Elle būs tukša”

Pastāsti citiem

Kādā diskusijā izcilais teologs Jirgens Moltmans sacījis: “Es ticu, ka pēc pēdējā izvērtējuma elle tiks iztukšota”. Šī doma sakņojas teologa izpratnē par to, ka tie, kas ir miruši, ir miruši Kristū, bet tie, kas ir dzīvi, ir dzīvi Kristū – neatkarīgi no tā, vai tie atzīst Dieva klātbūtni vai nē. Dieva klātbūtne nav atkarīga no tā, vai to atzīstam vai nē, bet tā ir klātesoša visā un visos.
Par to, vai tiešām tas tā ir un ko tas nozīmē, šajā sprediķī.

Mācītājs: Linards Rozentāls
Lasījums: Mateja evaņģēlija 16. nodaļa, 15. līdz 19. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk