30.07.2017., I.Paičs, Lk 16:1-8, “Jauna veida līgums”

Pastāsti citiem

Jēzus stāsta šo līdzību saviem mācekļiem, lai viņi nekļūtu par jauniem farizejiem, kas knapinās ar Dieva žēlastību un pat Dieva bausli, kas liek atpūsties un priecāties, pārvērš par smagu nastu uz cilvēku pleciem. Dieva vārds un Dieva žēlastība ir dota, lai cilvēkus atraisītu, lai viņu nastas noņemtu no pleciem. Un tikai tas, kas tā rīkojas, ir izpildījis patieso Dieva vēlmi – nevis panākt abstraktu taisnību, bet izglābt un dziedināt cilvēku dzīves!

Mācītājs Indulis Paičs.
Lasījums: Lūkas evaņģēlija 16. nodaļa, 1. līdz 8. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk