30.08.2014., I.Paičs, Jes 29:17-24, „Teoloģija – praktiska dzīves gudrība”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jesajas grāmata, 29. nodaļa, 17. līdz 24. pants.

Mēs varam uztvert Bībeles tekstu divējādi – palikt nedaudz distancēti un lasīt to kā liecību par cilveku reliģiskajiem centieniem, vai uztvert šo tekstu kā īpašu dzīves gudrību un sākt to piedzīvot.

M. Luters rakstīja, ka teoloģija nav tik daudz zinātne, kura pēta Dievu, bet daudz vairāk ļoti praktiska dzīves gudrība. Mēs pārāk daudz par Dievu domājam un pārāk maz Viņu pašu pazīstam. Teoloģija veidojas no cilvēka dzīves pieredzes, kad viņa dzīvē ļoti neparastā veidā darbojas Kāds, kuram cilvēks sākuma pat īsti nezin apzīmējumu.

Mums vajadzētu mēģināt no vēlēšanās Bībeles tekstus analizēt un pētīt virzīties pretī tam, ka mēs vienkārši ļaujam šiem vārdiem mūs sasniegt un Dievam mūs mierināt un stiprināt.

Print Friendly
Lasīt tālāk