30.09.2017., K.Simanovičs, Ec 18:1-4, 25-32, “Atbildība par savu dzīvi”

Pastāsti citiem

“Problēma ir sabiedrības pārāk lielais akcents uz kolektīvo atbildību – pārāk bieži cilvēki skatās un gaida viens uz otru: varbūt tādēļ, ka bail, varbūt tā ērtāk, varbūt vienkārši ir vienalga. Rezultātā vajadzīgie lēmumi netiek pieņemti, nepieciešamā rīcība netiek īstenota. Lietas tiek atstātas pašplūsmā, viss rit savu dabisko gaitu. It kā jau nekas – kas tur slikts? Varētu pat atsaukties uz Dievu, un sacīt, ka dzīvojam taču paļāvībā: kā Dievs lems, tā būs. Jo, vai tad Rakstos nav sacīts: “Cilvēka sirds pilna nolūkiem, bet tikai Kunga nodoms piepildās!”? (Sak 19:21) Un, vai tad apustulis Pāvils pārliecinoši neraksta: “Tiešām ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas – viss nāk no Dieva, kas apžēlojas.”? (Rm 9:16)”

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Ecehiēla grāmatas 18. nodaļa, 1. līdz 4. un 25. līdz 32. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk