30.09.2018., K.Simanovičs, Mk 9:38–50, “Kurš ir lielākais?”

Pastāsti citiem

“Tad viņi nonāca Kapernaumā. Un, mājās pārnācis, viņš tos izjautāja: “Ko jūs pārrunājāt ceļā?” Bet tie klusēja; jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais.”
“Kad tante nomirs, jūs mantosiet žiguli, bet man paliks mocis! Vai ne?” Pēc Jēzus nāves – kuram paliks žigulis un kuram mocis? Kurš ir lielākais starp mums, kurš ir galvenais? Jēzus nesāka viņus rāt vai kaunināt, viņš neapvainojās un nesāka viņiem pārmest, kādi viņi ir materiālisti. Viņš nomainīja fokusu, viņš piedāvāja citu perspektīvu, kā palūkoties uz dzīvi…

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Marka evaņģēlija 9. nodaļa, 38. līdz 50. pants.

Lūgšana>>

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedo
www.paypal.me/luteradraudze

Print Friendly
Lasīt tālāk