31.03.2015., I.Paičs, Jņ.3:1-18, “Evaņģēlijs”

Pastāsti citiem

Sprediķu cikls “Četri kristīgās ticības dārgumi”.

Bībele ir pilna ne tikai ar dažādām norādēm un brīdinājumiem, bet arī – visāda veida Dieva mīlestības apliecinājumiem, ko nereti saucam par apsolījumiem. Dievs gan prasa to, lai mēs augam, bet vienlaikus – nemitīgi apliecina to, ka Viņa mīlestība ir patiešām neatkarīga no mūsu sasniegumiem. Tas ir absolūts paradokss, un kā tāds tas būtu arī skaidri jāsaglabā mūsu apziņā. Tā ir prātam neaptverama pretruna: kā var mīlēt to, kas ir nepilnīgs, vienlaikus mudinot to kļūt pilnīgam? Vai tad nav tā: ja mīlu, tad neko neprasu, un, ja prasu, tad, acīmredzot, īsti nemīlu?

Mācītājs: Indulis Paičs
Lasījums: Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 1. līdz 18. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk