03.02.2014, I.Paičs, “Izlēmība”

Pastāsti citiem

Ja tu kaut ko dari, tad iesaisti tajā visu, kas tu esi – visu sirdi, katru šūnu. Ja esi izlēmis, ej un dari, nesvārsties. Tava piepūle nepadarīs tevi par viengabalainu cilvēku, ja tu neesi fokusēts. Ja vispirms tu saņemsi visus savus spēkus un viengabalains sāksi rīkoties, tava rīcība būs mērķtiecīga, mierīga, izlēmīga un auglīga. Izlēmība – trešais cilvēka garīgā ceļa princips.

Martins Bubers savā rakstā „Cilvēka ceļš saskaņā ar hasīdisma mācību” galvenās šī jūdaisma mistiskā novirziena idejas ir apkopojis sešos principos, kuri katrs izsaka kādu būtisku mācības aspektu un tiek ilustrēti ar īpaši izraudzītu stāstu no bagātīgās hasīdisma stāstu tradīcijas.

IZLĒMĪBA
Reiz kāds hasīds gavēja no sabata līdz sabatam. Piektdienas pēcpusdienā viņam piepeši uzmācās tik nepanesamas slāpes, ka viņam likās, viņš nomirs. Tad viņš piegāja pie akas un jau grasījās padzerties, kad atjēdzās: tikai stunda vairs palikusi, ko izciest, vai tiešām tās dēļ jāsagandē viss labais nodoms? Viņš atgāja no akas nepadzēries. Pēkšņi viņu pārņēma lepnums, ka viņš ir izturējis grūto pārbaudi. To apzinoties, viņš sev sacīja: labāk es iešu un padzeršos, taču neļaušu lepnumam pārņemt savu sirdi! Viņš atgriezās pie akas, taču tiklīdz gribēja pasmelt ūdeni, kā slāpes atkāpās. Sabatā viņš atnāca pie sava skolotāja Bālšemtova. „Lupatu deķis!” tas viņam uzsauca jau no mājas sliekšņa.

Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 03.02.2014.
Mācītajs: Indulis Paičs

Print Friendly
Lasīt tālāk