2010

30.12.2010 Linards Rozentāls Apd.6:8-15,7:51-59
26.12.2010 Linards Rozentāls Jņ.1:1-14_12
26.12.2010 Indulis Paičs Jņ.15:13-16_10
25.12.2010 Indulis Paičs Lk.1:46-55_18
25.12.2010 Kaspars Simanovičs Lk.2:15-20_10
24.12.2010 Linards Rozentāls _20
24.12.2010 Kaspars Simanovičs Lk.2:1-14_18
24.12.2010 Juris Rubenis Lk.9:18-21_16
24.12.2010 Indulis Paičs Jņ.1:1-18_14
23.12.2010 Linards Rozentāls Mt.1:18-24
19.12.2010 Juris Rubenis Lk.1:26-38_12
19.12.2010 Juris Rubenis Lk.1:26-38_10
18.12.2010 Juris Rubenis Mt.17:1-9
16.12.2010 Indulis Paičs Mt.11:2-15
12.12.2010 Kaspars Simanovičs Jņ.1:19-28_12
12.12.2010 Kaspars Simanovičs Jņ.1:19-28_10
11.12.2010 Indulis Paičs Mt.12:38-42
09.12.2010 Linards Rozentāls Mt.11:2-10
05.12.2010 Kaspars Simanovičs Mt.3:1-12_12
05.12.2010 Kaspars Simanovičs Mt.3:1-12_10
04.12.2010 Indulis Paičs Zah.9:9-10
03.12.2010 Pāvils Brūvers Jņ.21:1-14_9
02.12.2010 Indulis Paičs IMoz.3:1-8
20.11.2010 Linards Rozentāls Jņ.4:21-24
18.11.2010 Linards Rozentāls Lk.9:25
14.11.2010 Kaspars Simanovičs Mt.8:23-27_12
14.11.2010 Kaspars Simanovičs Mt.8:23-27_10
13.11.2010 Indulis Paičs IĶēn.19:1-18
11.11.2010 Kaspars Simanovičs IITes.2:1-5,13-15
07.11.2010 Justs Junkulis Lk.14:7-11_12
07.11.2010 Justs Junkulis Lk.14:7-11_10
06.11.2010 Indulis Paičs Sal.māc.9:1-4
04.11.2010 Indulis Paičs Flp.3:3-8
30.10.2010 Indulis Paičs Flp.2:12-13
23.10.2010 Linards Rozentāls Ps.95:7-9_18
24.10.2010 Kaspars Simanovičs Lk.18:9-14
28.10.2010 Kaspars Simanovičs IITim.4:6-8
23.10.2010 Linards Rozentāls IL.16:15-17_10
17.10.2010 Linards Rozentāls Mk.2:23-28_10
16.10.2010 Indulis Paičs Mt.18:18-22
02.10.2010 Indulis Paičs Lk.17:5-10
03.10.2010 Kaspars Simanovičs Lk.17:5-10
07.10.2010 Linards Rozentāls Jņ.6:1-14
09.10.2010 Indulis Paičs VMoz.24:18-22
10.10.2010 Indulis Paičs Jņ.4:46-54
14.10.2010 Linards Rozentāls Mk.2:1-7
17.10.2010 Linards Rozentāls Mk.2:23-28_12
21.10.2010 Linards Rozentāls Lk.18:1-8