2012

25.12.2012 Linards Rozentāls Lk.2:15-20 _ 12:00 _ Ģimeņu Dievkalpojums
25.12.2012 Indulis Paičs Jņ.1:1-5,9-18 _ 10:00
26.12.2012 Kaspars Simanovičs Jņ.1:1-14
24.12.2012 Kaspars Simanovičs _ 20:00
16.12.2012 Indulis Paičs Jņ.1:19-28 _ Trešais Advents
20.12.2012 Indulis Paičs Lk.3:1-14
22.12.2012 Kaspars Simanovičs Jes.12:2-6
23.12.2012 Juris Rubenis Jņ.1:19-23 _ 10:00 _ Ceturtais Advents
23.12.2012 Linards Rozentāls Lk.1:39-56 _ 12:00 _ Ceturtais Advents
24.12.2012 Linards Rozentāls Lk.2:1-12 _ 14:00
24.12.2012 Juris Rubenis Jņ.7:28-29 _ 16:00
24.12.2012 Indulis Paičs Lk.1:39-45 _ 18:00
09.12.2012 Kaspars Simanovičs Lk.3:1-6 _ Otrais Advents
13.12.2012 Kaspars Simanovičs Flp.1:9-11
02.12.2012 Indulis Paičs Lk.21:25-32 _ Pirmais Advents
06.12.2012 Kaspars Simanovičs Rm.13:11-14
08.12.2012 Kaspars Simanovičs Zah.9:9-10
17.11.2012 Kaspars Simanovičs IĶēn.17:8-16
18.11.2012 Linards Rozentāls Mk.13:1-8
22.11.2012 Kaspars Simanovičs Ebr.10:19-25
24.11.2012 Kaspars Simanovičs Dan.12:1-3
11.11.2012 Kaspars Simanovičs Mk.12:38-44
10.11.2012 Justs Junkulis Gal.2:20
15.11.2012 Kaspars Simanovičs Ebr.9:24-28
04.11.2012 Indulis Paičs Jņ.14:6-12
03.11.2012 Kaspars Simanovičs Ebr.7:23-28
08.11.2012 Kaspars Simanovičs Ebr.9:11-14
01.11.2012 Linards Rozentāls 1L.4:10
20.10.2012 Kaspars Simanovičs Īj.23
21.10.2012 Indulis Paičs Mt.18:23-35
25.10.2012 Linards Rozentāls IKor.12:12-31
27.10.2012 Indulis Paičs Ech.37:15-28
06.10.2012 Kaspars Simanovičs IVMoz.11
07.10.2012 Kaspars Simanovičs Mk.10:2-16 _ Pļaujas svētki
11.10.2012 Linards Rozentāls Īj.1,2
13.10.2012 Indulis Paičs Kol.2:1-7
14.10.2012 Linards Rozentāls Mk.10:17-31
18.10.2012 Linards Rozentāls IKor.12:1-11
04.10.2012 Linards Rozentāls Rm.8:19-25
20.09.2012 Linards Rozentāls Mk.8:27-30
22.09.2012 Indulis Paičs Ef.4:1-6
23.09.2012 Linards Rozentāls Mk.9:33-37 _ 12:00_ Ģimeņu Dievkalpojums
23.09.2012 Juris Rubenis Jņ.11 _ 10:00
27.09.2012 Linards Rozentāls Lk.7:36-39
02.09.2012 Linards Rozentāls _ 12:00
02.09.2012 Indulis Paičs Mt.6:24-34 _ 10:00
01.09.2012 Indulis Paičs Jņ.5:1-16
06.09.2012 Linards Rozentāls Mk.7:1-8,14-23
26.08.2012 Indulis Paičs Lk.17:11-19 _ 10:00
26.08.2012 Linards Rozentāls Jņ.6:56-69 _ 12:00_ Ģimeņu Dievkalpojums
30.08.2012 Linards Rozentāls Mk.7:31-37
19.08.2012 Kaspars Simanovičs Jņ.6:51-58
18.08.2012 Kaspars Simanovičs IĶēn.3:3-14
23.08.2012 Linards Rozentāls Mt.21:28-32
25.08.2012 Indulis Paičs Lk.17:5-10
12.08.2012 Linards Rozentāls Jņ.6:35,41-51
11.08.2012 Indulis Paičs Mk.7:31-37
16.08.2012 Kārlis Žols Jņ.6:35,41-51
05.08.2012 Indulis Paičs Atkl.21:1-6
04.08.2012 Indulis Paičs IKor.12:1-11
09.08.2012 Linards Rozentāls Apd.17:27
02.08.2012 Linards Rozentāls Jņ.9:1-7
15.07.2012 Linards Rozentāls Mk.6:14-29
19.07.2012 Linards Rozentāls Mt.28:16-20
21.07.2012 Kaspars Simanovičs Am.7:7-15
22.07.2012 Kaspars Simanovičs Mk.6:30-34 _ 10:00
22.07.2012 Linards Rozentāls Mk.6:30-34,53-56 _ 12:00_ Ģimeņu Dievkalpojums
26.07.2012 Linards Rozentāls Ps.23
14.07.2012 Kaspars Simanovičs Ech.2:1-5
07.07.2012 Linards Rozentāls IMoz.2:25
08.07.2012 Kaspars Simanovičs Mk.6:1-13
12.07.2012 Linards Rozentāls IMoz.12:1-4
01.07.2012 Linards Rozentāls Mk.5:21-43
05.07.2012 Linards Rozentāls Rm.14:10-13
17.06.2012 Indulis Paičs Lk.11:1-13_12
17.06.2012 Indulis Paičs IMoz.15:1-6_10
10.06.2012 Linards Rozentāls Mk.3:20-26
14.06.2012 Linards Rozentāls Jņ.9:1-4
16.06.2012 Indulis Paičs Sal.māc.1:1-11
21.06.2012 Linards Rozentāls Mk.4:26-34
03.06.2012 Kaspars Simanovičs Jņ.3:1-17 _ Trīsvienības svētki
07.06.2012 Indulis Paičs Ef.4:1-7
09.06.2012 Linards Rozentāls Rm.8:14-17
27.05.2012 Indulis Paičs Apd.2:1-12 _ Vasarsvētki
26.05.2012 Indulis Paičs Jņ.3:1-17
24.05.2012 Indulis Paičs Rm.8:14-17
20.05.2012 Kaspars Simanovičs Jņ.17:6-19
19.05.2012 Kaspars Simanovičs IĶēn.3:5-15
17.05.2012 Indulis Paičs Lk.24:44-53 _ Debesbraukšanas diena
13.05.2012 Linards Rozentāls Jņ.15:12-14 _ 12:00_ Ģimeņu Dievkalpojums
13.05.2012 Indulis Paičs Mt.7:1-2 _ 10:00
06.05.2012 Kaspars Simanovičs Jņ.15:1-8
03.05.2012 Indulis Paičs Rm.8:14-17
05.05.2012 Kaspars Simanovičs IMoz.1:1-5
10.05.2012 Indulis Paičs VMoz.6:4-9
12.05.2012 Linards Rozentāls Mt.18:3-6
17.03.2012 Linards Rozentāls Lk.6:6-13
22.03.2012 Kaspars Simanovičs Efez.2:1-10
24.03.2012 Linards Rozentāls Jņ.19:11
18.03.2012 Juris Rubenis Mt.12:38-40
11.03.2012 Linards Rozentāls Jņ.2:13-22
10.03.2012 Linards Rozentāls IMoz.14:1-2,11-24
08.03.2012 Kaspars Simanovičs ITes.4:1-7
04.03.2012 Kaspars Simanovičs Mt.17:1-9
15.03.2012 Kaspars Simanovičs IKor.1:18-25
01.03.2012 Kaspars Simanovičs IPet.3:13-22
03.03.2012 Kaspars Simanovičs IMoz.9:8-16
19.02.2012 Juris Rubenis Am.5:18-24
18.02.2012 Linards Rozentāls IIMoz.1:15-20
22.02.2012 Kaspars Simanovičs Mt.6:1-6,16-21 _ Pelnu diena
16.02.2012 Linards Rozentāls Ebr.4:12-13
12.02.2012 Juris Rubenis Mk.4:26-32,1-9
11.02.2012 Linards Rozentāls Mk.1:29-39
09.02.2012 Kaspars Simanovičs IKor.9:16-23
04.02.2012 Kaspars Simanovičs VMoz.18:15-22
02.02.2012 Kaspars Simanovičs IKor.8
05.02.2012 Juris Rubenis Jer.9:22-23
22.01.2012 Linards Rozentāls Mk.1:14-20 _ 12:00_ Ģimeņu Dievkalpojums
22.01.2012 Kaspars Simanovičs Mk.1:14-20 _ 10:00
19.01.2012 Kaspars Simanovičs IKor.6:12-20
15.01.2012 Juris Rubenis Ebr.12:14-16
14.01.2012 Linards Rozentāls Mt.11:28-30
26.01.2012 Kārlis Žols Mk.1:29-39
12.01.2012 Kaspars Simanovičs Apd.19:1-8
08.01.2012 Kaspars Simanovičs Mk.1:4-11
01.01.2012 Juris Rubenis Atkl.21:5 _ Jaungads, Jēzus vārda došanas diena
05.01.2012 Kaspars Simanovičs Gal.4:4-7
06.01.2012 Linards Rozentāls Mt.2:1-12 _ Zvaigznes diena
07.01.2012 Linards Rozentāls IIKor.5:17-19