Covid upuru piemiņas svētbrīdis

Pastāsti citiem

“Šajā vakarā, kad paiet gads kopš dzīvojam pandēmijas ēnā, aicinam aizdegt sveci un ielikt savas mājas logā. Šī mazā gaisma ir mūsu līdzcietības un līdzjūtības zīme. Domājot par visiem, kurus esam šajā gadā zaudējuši. Pieminot visus, kuri ir miruši no Kovid. Bēdājoties par tiem, kurus vairs nekad neredzēsim. Rūpējoties par katru, kas cīnās par savu dzīvību. Ciešot līdzi kopā ar visu saslimušo un mirušo tuviniekiem. Iedegt sveci – domājot, pieminot, atceroties. Un kā kristieši mēs visi, kas esam šobrīd šaipus un taipus saviem ekrāniem – mēs gribam par jums aizlūgt.” mācītājs Linards Rozentāls.

 

Covid upuru piemiņas svētbrīdi no Rīgas Lutera baznīcas vada draudzes mācītājs Linards Rozentāls, lūgšanas saka Rinalds Grants – Vecās sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs un Rīgas iecirkņa prāvests, Edgars Mažis – Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs, Pēteris Skudra – katoļu priesteris un Radio Marija Latvija direktors un Aija Greiema – Latviešu Apvienotās draudzes Kalamazū (Latvijas Ev.lut.baznīca Amerikā) mācītāja. Muzikālais pavadījums – Anete Kozlovska un Linda Naudiņa.

Lasīt tālāk