02.07.2017., G.Berga, “Dzīves vidus krīze Junga analītiskās psiholoģijas redzējumā”

rld_logo-02b

Pastāsti citiem

“Individuācijas mērķis ir no vienas puses atsvabināt Patību no Personas ārējās čaulas un no otras puses – no pirmatnīgo tēlu suģestējošā spēka.” (K. G. Jungs)

Dzīves vidus krīze ir būtisks pagrieziena punkts cilvēka individuācijas procesā un neatņemama tā sastāvdaļa. Nodarbībā par attīstības krīzi piedāvāju iepazīties ar tās redzamajām un neredzamajām daļām – neirotiskiem simptomiem, liminālo jeb pārejas telpu, psihiskās transformācijas procesiem.

Junga analītiskā psihoterapeite Guna Berga.
Nodarbības teorētiskās daļas ieraksts.

Print Friendly
Lasīt tālāk