04.03.2016., I.Paičs, “Kāpēc Jēzus ciešanām tiek ierādīta centrālā vieta kristietībā?”

Pastāsti citiem

Lekcija Lutera Akadēmijā, Alksnāja ielā 3, Rīgā.
Lektors: Indulis Paičs

Lekcijā apskatītas divas tēmas: Kā pirmie Jēzus apustuļi (Apustuļu darbu grāmatā) savos sprediķos skaidroja Jēzus nāves un augšāmcelšanās nozīmi? Un kādas metaforas izmanto Jaunās Derības autori, lai skaidrotu, ko nozīmē “pestīšana caur Jēzus nāvi un augšāmcelšanos”?

Jēzu mēs nevaram līdz galam saprast, kamēr neesam sapratuši, kā mēs Viņu atstumjam. Vai mūsos vispār ir pietiekami daudz atvērtības, pazemības un grēku nožēlas, lai mēs gribētu Jēzu pa īstam iepazīt?

Kristus ciešanu stāsts Jāņa evaņģēlijā: soundcloud.com/rigas-lutera-draudze/sets/kristus-ciesanu-stasts

Print Friendly
Lasīt tālāk