05.12.2016., I.Paičs, “Mūsu saknes ir dvēselē”

Pastāsti citiem

Ļoti svarīgi ir iedziļināties jautājumā par to, kas īsti ir garīgā pieredze, un mēģināt notvert to šauro ceļu, kas var mūs aizvest līdz dziļākai izpratnei par dzīvi, dvēseli, kristietību… Mēs, cilvēki, būdami ļoti racionāli un stāvēdami ar abām kājām uz zemes, varam tomēr apgalvot, ka mēs daudz vairāk esam garīgas, nekā materiālas būtnes. Ir vērts aizdomāties, ka mūsu “es” atrodas tieši garīgajā sfērā. Mūsu dzīve noris mūsu dvēselē. Lai arī esam labi informēti par materiālās pasaules uzbūvi un darbības principiem, mūsu dzīves pieredze nav materiālistiska un racionāla. Tā ir dzīvu tēlu, emociju un sajūtu pilna. Mēs dzīvojam garīgajā līmenī un arī pasauli tveram caur savas dvēseles tēliem. Attiecīgi, arī vērtīgas un fundamentālas pārmaiņas mūsu dzīvē notiek tieši caur garīgo līmeni…

Meditācijas vakaru lekciju cikls “Attiecību robežas”
Mācītājs: Indulis Paičs

Print Friendly
Lasīt tālāk