09.03.2015., I.Paičs, “4.zīme – Lielā paēdināšana”

Pastāsti citiem

Kristīgās meditācijas lekciju cikls “Septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā”.
Mācītājs: Indulis Paičs.

 

Teksts pārdomām pirms nākamās lekcijas:

(5) JĒZUS STAIGĀ PA ŪDENS VIRSU

Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un, iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu.
Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis.
Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi.
Aizīrušies divdesmit piecus vai trīsdesmit stadijus, mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica:“Es tas esmu, nebīstieties!”
Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kurp tie devās.
(Jņ. 6:16-21)

Paralēle citos evaņģēlijos:

Un Jēzus tūlīt lika mācekļiem sakāpt laivā un pirmajiem doties pāri uz otru pusi, kamēr viņš atlaida ļaužu pūli. Ļaudis atlaidis, viņš viens uzkāpa kalnā Dievu lūgt, un, vakaram nākot, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau vairākus stadijus tālu no krasta; viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš. Ap ceturtās nakts sardzes laiku Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams. Mācekļi, redzēdami viņu pa jūras virsu staigājam, izbijušies sauca: “Tas ir spoks!” – un kliedza no bailēm. Bet Jēzus tūlīt tos uzrunāja: “Esiet droši, es tas esmu, nebīstieties!”
Tad Pēteris viņam sacīja: “Kungs, ja tu tas esi, liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu.” Viņš sacīja: “Nāc!” Un Pēteris izkāpa no laivas un, iedams pa ūdens virsu, gāja pie Jēzus. Bet, vētru redzēdams, viņš nobijās un sāka grimt; un viņš sauca: “Kungs, glāb mani!” Tūdaļ, roku izstiepis, Jēzus viņu satvēra un viņam sacīja: “Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?” Viņi iekāpa laivā, un vējš norima. (Mt.14:22-33)

ES ESMU VĀRDS:

Kristus saka: ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. (Jņ.14:6)

NOSLĒPUMS pārdomām:

Kur tieši atrodas Jēzus, kad mācekļi izbijušies to redz staigājam pa jūras virsu?

Ko nozīmē šis notikums mūsu dzīvē?

Print Friendly
Lasīt tālāk