10.02.2014, I.Paičs, “Sāc ar sevi, un – nenodarbojies ar sevi”

Pastāsti citiem

Martins Bubers savā rakstā „Cilvēka ceļš saskaņā ar hasīdisma mācību” galvenās šī jūdaisma mistiskā novirziena idejas ir apkopojis sešos principos, kuri katrs izsaka kādu būtisku mācības aspektu un tiek ilustrēti ar īpaši izraudzītu stāstu no bagātīgās hasīdisma stāstu tradīcijas.

SĀC AR SEVI
Reiz rabīns Ichaks apmeklēja dažus bagātus un ietekmīgus ebrejus. Runāja par to – cik svarīgi ir iegūt godīgu kalpu saimniecības vadīšanai, ja viņš ir labs, tad arī tavā namā viss sokas, kā to var redzēt, piemēram, Bībeles Jāzepa piemērā. Taču Ichaks tam nepiekrita. „Arī es agrāk tā domāju” – viņš sacīja – „iekams mans skolotājs man nepaskaidroja, ka viss ir atkarīgs no nama saimnieka. Jaunībā es daudz cietu no savas sievas un būtu cietis arī tālāk, ja man nebūtu kļuvis žēl saimes. Es aizbraucu pie sava skolotāja rabi Dāvida un pajautāju – vai man vajadzētu savu sievu kaut kā savaldīt? Bet viņš man atbildēja: ‘Kāpēc tu jautā man? Labāk pajautā pats sev!’ Pēc kāda laika es sapratu šos vārdus, atcerēdamies Bālšemtova izteicienu: Ir trīs lietas: doma, vārds, darbība. Domu simbolizē sieva, vārdu – bērni, darbību – saime. Ja kāds sakārtos sevī šīs trīs lietas, tam viss nokārtosies. Tad arī es sapratu, ko mans skolotājs gribēja sacīt: viss ir atkarīgs tikai no manis paša!”

NENODARBOJIES AR SEVI
Rabi Haims izprecināja savu dēlu rabi Eliezera meitai. Nākamajā dienā pēc kāzām atnāca un sacīja: „Tagad, kad esam kļuvuši radi, un es tev varu atklāt to, kas nomoka manu sirdi. Paskaties – mani mati un bārda jau kļuvuši sirmi, bet es tā arī ne reizi neesmu nožēlojis savus grēkus.”
„Ak, radiniek,” atbildēja Eliezers, „tu tikai par sevi vien domā. Aizmirsti sevi un padomā par pasauli!”

Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 10.02.2014.
Macītājs: Indulis Paičs

Print Friendly
Lasīt tālāk