12.03.2015., I.Paičs, “Miers manī, manās attiecībās un pasaulē. 2.lekcija”

Pastāsti citiem

Kontemplācijas diena Bērnu slimnīcas Vecāku mājas brīvprātīgajiem Rīgas Lutera draudzes centrā 12.03.2015. 2. lekcija un jautājumu daļa.
Mācītājs: Indulis Paičs.

Kristīgās meditācijas prakses pamati.

Kas ir meditācija?
1) Lūgšanas forma.
Laika gaita no “lūgumiem” nonākam pie Klātbūtnes.
Lūgšana viņpus vārdiem.
Pēc formas – līdzīga citās garīgajās tradīcijās pazīstamām praksēm.
Kristīgu to padara cilvēks, kas to praktizē.
2) Noteikta attieksme pret realitāti – Dievu, pasauli, cilvēkiem un sevi.
Vērīgums prakse. Uzmanība veicna pieredzes rašanos.
Pieņemšana pretstatā nemitīgai cīņai un vēļmei pārmainīt esību.
Mierīgums un klusums kā iespēja krīzes un stresa brīdī.

Kam tā ir nepieciešama?
Cilvēka dzīves uzdevums – izlīgums ar realitāti: sevi, līdzcilvēkiem un Dievu.
Biloģija ievirza uztveri duālās kategorijās.
Pasaule un esība ir “viens vesels”.
Meklēt Dievu nozīmē meklēt šo viengabalaino Avotu un Mērķi.

Cilvēka fantāzija spēj radīt daudzus nepatiesus tēlus un priekšstatus.
Dzīves grūtību radītās sāpes var censties pārvarēt ar ilūziju palīdzību.
Vai arī – grūtības var izmantot kā iespēju tiekties pretī briedumam.
Meditācija kā “ieskatīšanās acīs realitātei”.

Klusums un Dieva klātbūtnes pieredze pati par sevi ir dziedinoša.
Realitāte mūs pieņem vairāk un dziļāk, nekā mēs domājam.
Lūgšana atver mūs Citam.

Meditācija palīdz sagatavoties citu garīgo prakšu pilnvērtīgai lietošanai.
Meditācija nav alternatīva, bet drīzāk – palīginstruments.
Uzmanība ir attīstāma, miers ir pakāpeniski “noenkurojams”.
SVARĪGI: nevis apspiest, bet brīvi pieņemt notiekošo!

Kā tā tiek praktizēta?

Klusums (“klusā lūgšana”). Traucējumu mazināšana.
Mierīga un līdzsvarota ķermeņa pozīcija. Ārējais palīdz iekšējam.
Pievēršanās esošajam pretstatā iedomātajam. Elpošanas loma. Vide.
Lūgšanas vārds. Vienkāršs, bez spēcīgām emocijām, parasti – tradīcijai piemērots. Izraugāms patstāvīgi, vēlams nemainīt.

Ievads. Meditācija. Noslēgums.
Bralis Klauss: “Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man trauce tuvoties Tev! Tu, mans Dievs, dodi man visu, kas mani tuvina Tev! Tu, mans Dievs, atņem mani man un atdod mani pilnīgi pats sev!”
Džons Meins: “Debesu Tēvs, atver mūsu sirdis Tava Dēla Gara klusējošajai klātbūtnei! Vadi mūs noslēpumainajā klusumā, kurā Tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc: MARANATA – nāc, Kungs Jēzu!”

Kas var mums palīdzēt šo ceļu iet?
Grāmatas. “Ievads kristīgajā meditācijā”, “Vārds klusumā”.
Meditācijas grupas pirmdienās. Svarīga ir reālā pieredze!
Mediatēkas iespējas.
Kontemplācijas dienas/retrīti.

Print Friendly
Lasīt tālāk