16.03.2015., I.Paičs, “5.zīme – Jēzus staigā pa ūdens virsu”

Pastāsti citiem

Kristīgās meditācijas lekciju cikls “Septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā”.
Mācītājs: Indulis Paičs.

 

Teksts pārdomām pirms nākamās lekcijas:

(6) AKLĀ VĪRA DZIEDINĀŠANA

Garām iedams, viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas.
Mācekļi viņam jautāja: “Rabi, kurš ir grēkojis – viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš piedzimis akls?” Jēzus atbildēja: “Nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtījis; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma.”
To pateicis, viņš spļāva zemē un no siekalām sataisīja dubļu piku, ar to iezieda neredzīgā acis un sacīja: “Ej, nomazgājies Sīloāmas (kas tiek tulkots: sūtītais) dīķī!”
Un viņš aizgāja un nomazgājās, un atnāca redzīgs.
(Jņ. 9:1-7)

Paralēle citos evaņģēlijos:
Jūs esat zemes sāls, bet, ja sāls kļūst nederīga, ar ko lai to padara sāļu? Tā neder vairs nekam kā vien ārā izmešanai, lai cilvēki to samītu.
Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta.
Gaismekli iededzis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; un tas spīd visiem, kas ir namā.
Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs
(Mt.5:13-16)

ES ESMU VĀRDS:

Kristus saka: ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. (Jņ. 8:12)
NOSLĒPUMS pārdomām:

Kad tieši aklais ieguva spēju redzēt?
(Norāde: Ko pirmo viņš spēja ieraudzīt?)
Ko nozīmē šis notikums mūsu dzīvē?

Print Friendly
Lasīt tālāk