18.09.2013., L.Rozentāls, “Vai Dievs ir augšā?”

Pastāsti citiem

Domāšanai, kuru mantojuši mūsdienu cilvēki, neizbēgami līdzi nāk kritika par Jaunās Derības mitoloģisko pasaules skatījumu, tajā skaitā trīsdaļīgu – pazeme, zeme, debesis – pasaules sadalījumu un priekšstatu, ka Dievs ir “augšā” debesīs.
Līdz ar to mēs tikai tad varam kaut ko apgalvot par “debesīm” jeb “vietu”, kur atrodas Dievs, ja mums izdodas nolobīt no šiem izteikumiem tos priekšstatus un tēlus, kuros šī patiesība ir ietērpta.

Vakara sarunas par teoloģiju 18.09.2013.

Mācītājs: Linards Rozentāls

 

Print Friendly
Lasīt tālāk