20.01.2014, I. Paičs, “Sevis iepazīšana”

Pastāsti citiem

Martins Bubers savā rakstā „Cilvēka ceļš saskaņā ar hasīdisma mācību” galvenās šī jūdaisma mistiskā novirziena idejas ir apkopojis sešos principos, kuri katrs izsaka kādu būtisku mācības aspektu un tiek ilustrēti ar īpaši izraudzītu stāstu no bagātīgās hasīdisma stāstu tradīcijas.

Sevis iepazīšana, pašapzināšanās – pirmais princips, ar ko sākas katra cilvēka garīgais ceļš, garīgā attīstība.

1. PAŠAPZINĀŠANĀS
Reiz nevainīgi apmelots, apcietinājumā nonāca kāds ļoti dievbijīgs vecs rabīns vārdā Šneurs Zalmans. Kādu dienu pie viņa cietuma kamerā atnāca slepenpolicijas kancelejas vadītājs, lai parunātos. Viņi runāja par dažādām lietām, līdz nonāca pie Svētajiem Rakstiem. Sarunas noslēgumā kancelejas vadītājs pajautāja: “Kā var izskaidrot to, ka Visuzinošais Dievs jautā Ādamam: ‘Kur tu esi?’”
Rabīns mirkli padomāja, tad atjautāja: “Vai jūs ticat, ka Svētie Raksti ir mūžīgi un patiesi jebkuram laikmetam, jebkurai paaudzei un jebkuram cilvēkam?” “Ticu,” atbildēja kancelejas vadītājs. “Ja tā,” rabīns turpināja, “tad katru brīdi Dievs apelē pie cilvēka: ‘Kur tu esi šajā pasaulē? Daudz gadu un dienas, kas tev doti, jau ir pagājuši, bet cik tālu tu esi ticis?’ Dievs arī tev saka: ‘Tu esi nodzīvojis četrdesmit sešus gadus. Bet kur tu esi?’” Dzirdējis, ka vecais rabīns nosaucis precīzu viņa nodzīvoto gadu skaitu, slepenpolicijas kancelejas vadītājs, valdot satraukumu ar drebošu sirdi, izsaucās: “Bravo!”

 

Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 20.01.2014.

Mācītājs: Indulis Paičs.

Print Friendly
Lasīt tālāk