23.02.2015., I.Paičs, “2.zīme – galminieka dēla dziedināšana”

Pastāsti citiem

Kristīgās meditācijas lekciju cikls “Septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā”

Mācītājs: Indulis Paičs.

 

Teksts pārdomām pirms nākamās lekcijas:

 

(3) S L I M N I E K S  P I E    B Ē T Z A T A S  D Ī Ķ A

 

Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir peldvieta, kuru ebrejiski sauc Bētzata, ar piecām kolonādēm.

Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tizlu, izkaltušu.

Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau trīsdesmit astoņus gadus.

Jēzus, redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja: “Vai tu gribi kļūt vesels?” Slimais viņam atbildēja: “Kungs, man nav cilvēka, kurš mani ienestu ūdenī, kad tas tiek sakustināts, bet, kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāpj pirms manis.”

Jēzus viņam sacīja: “Celies, ņem savu gultu un staigā!”

Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels un ņēma savu gultu un staigāja.

(Jņ. 4:46-54)

 

Paralēle citos evaņģēlijos:

Dažos manuskriptos atrodams papildinošs pants:

Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tizlu, izkaltušu… “kas gaidīja uz ūdens kustēšanos. Brīžiem Kunga eņģelis tur nolaidās un ūdeni sakustināja; kurš tad pirmais iekāpa ūdenī pēc tā sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai arī kāda slimība tam būtu bijusi.” (Jņ.5:4)

 

ES ESMU VĀRDS:

Kristus saka: ES ESMU durvis – kas caur mani ieiet, tas taps izglābts un ieies un izies, un ganības atradīs.(Jņ.10:9)

 

NOSLĒPUMS pārdomām:

Kad tieši slimais ieguva spēju doties mājās?

Ko nozīmē šis notikums mūsu dzīvē?

Print Friendly
Lasīt tālāk