24.10.2016., I.Paičs, “Brīvība un atbildība”

Pastāsti citiem

Jautājums par attiecību robežām parādās visās tajās situācijās, kur attiecībās iesaistītie cilvēki (viens vai vairāki) kaut kādā mērā ir neapmierināti ar šīm attiecībām, bet neredz iespēju attiecības pārtraukt vai koriģēt tajās notiekošo.

Robeža ir saskares punkts starp dažādiem varas centriem. Varas aspekts ir klātesošs ikvienās attiecībās. Normālai dzīvei (tādai, kurā vismaz teorētiski pastāv iespēja būt laimīgam) ir absolūti nepieciešama skaidrība par varas mehānismiem un teritorijām cilvēku starpā. Cilvēks var būt laimīgs tikai tad, ja spēj saprast, kas ir viņš, kas ir viņa dzīve, viņa teritorija, viņa atbildība un iespējas, un kur un kāda ir tā robeža, kas atdala to no cita cilvēka dzīves un atbildības.

Cilvēks nevar būt laimīgs, ja viņš nav brīvs, un nevar arī tad, ja ir atbildīgs par visu. Robežas runā par veselīgu brīvības un atbildības sadalījumu mūsu attiecībās.

 

Meditācijas vakaru lekciju cikls “Attiecību robežas”
Mācītājs: Indulis Paičs

Print Friendly
Lasīt tālāk