27.01.2014, I.Paičs, “Īpašais ceļš”

Pastāsti citiem

Katram no mums kā cilvēkam ir savs īpatns, atšķirīgs, unikāls ceļš, ejams šajā dzīvē.

M.Bubers savā rakstā “Cilvēka ceļš saskaņā ar hasīdisma mācību” galvenās šī jūdaisma mistiskā novirziena idejas ir apkopojis sešos principos, kuri katrs izsaka kādu būtisku mācības aspektu un tiek ilustrēti ar īpaši izraudzītu stāstu no bagātīgās hasīdisma stāstu tradīcijas. Viens no šiem principiem – īpašais ceļš.

Kristīgās meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē, 27.01.2014, mācītājs Indulis Paičs.

Print Friendly
Lasīt tālāk