28.04.2014, I. Paičs, “Jaunās acis”

Pastāsti citiem

Lieldienas maina mūsu izpratni par lūgšanu. Tā izaug vēršanas pie Dieva, lai no Viņa kaut ko saņemtu par laiku, kad esam kopā ar Dievu. Meditācijā mūsu dabiskais egocentriskais domāšanas veids pamazām atkāpjas. Mēs pārstājam censties piespiest Dievu īstenot mūsu gribu un pakāpeniski cenšamies iedziļināties tajā, kas ir Dieva griba.

Mēs atdzīvojamies jaunai dzīvei, un ar jaunu izpratni par lūgšanu un Dieva klātbūtni mēs no jauna ejam cauri visai nodzīvotai dzīvei. Mēs ar jaunām acīm redzam savas dzīves notikumus un situācijas, tajās ievērojot gudrības pilno Dieva klātbūtni.
Kristīgās meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē, 28.04.2014. Mācītājs Indulis Paičs.

Print Friendly
Lasīt tālāk