30.10.2017., I.Paičs, “Bībeles autoritāte mūsdienās”

Pastāsti citiem

Ko Bībeles autoritāte nozīmē mūsdienās? Baznīcas vēsturei raksturīgi vairāki posmi ar atšķirīgu attieksmi pret Bībeli tieši praktiskā pielietojuma līmenī – ir bijuši posmi, kuros Bībele tikusi LIETOTA, lai pamatotu to, kas mums jau ir zināms un neko jaunu nemeklējot, un posmi, kad Bībele tikusi patiešām LASĪTA, sen pazīstamajos tekstos ieraugot jaunas nianses un atziņas. Tieši pēdējie ir bijuši tie posmi, kas baznīcā izraisījuši vislielākās reformas.
Baznīca Bībeli vienmēr ir formāli lasījusi un uzskatījusi par savas ticības pamatu, tomēr tikai dažos brīžos patiešām uzdrošinājusies iedomāties, ka šajos testos varētu būt kaut kas, ko mēs vēl nezinām! Ir milzīga starpība starp apgalvojumu, ka Bībele ir Dieva iedvesmota grāmata, ka tajā atklājas liela gudrība, un uzskatu, ka mūsu izpratne un interpretācija par Bībeli ir Dieva iedvesmota un atbilst patiesībai.
Šī gadsimta reformācija sakņojas tieši pieejā Bībelei – vai mēs uzskatām, ka mēs visu zinām, vai tomēr pieļaujam, ka varbūt esam kaut ko palaiduši garām.
Bībele ir mūsu autoritāte tikai tad, ja mēs to patiešām lasām, t.i., ļaujam tai koriģēt mūsu priekšstatus. Arī par Bībeli pašu.

Mācītājs Indulis Paičs.
Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 30.10.2017.

Print Friendly
Lasīt tālāk